DİSK’ten greve destek: Ferman padişahınsa fabrikalar bizimdir

Devrimci Personel Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Lideri Arzu Çerkezoğlu, Cumhurbaşkanı kararıyla ertelenmesine rağmen grev yapan İzmit Bekaert Fabrikası emekçilerini ziyaret ederek takviye verdi. Çerkezoğlu, “Bu direniş, yalnızca bu fabrikadaki arkadaşlarımızın gayreti değil, bütün emekçi sınıfının gayretidir. Grev yasağına teslim olmayan, grev hakkına sahip çıkan, tezgah başından kalkıp burada grev çadırını kuran, grev önlüğünü giyen Bekaert personeli kardeşlerimi bütün Türkiye çalışanı ismine selamlıyorum, kutluyorum” dedi.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası’nın örgütlü olduğu ve yaklaşık 400 emekçiyi ilgilendiren İzmit Bekaert Fabrikası’nda alınan grev kararı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından “milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü” gerekçesiyle 60 gün ertelenmişti. Bekaert çalışanı, bu karara karşın 13 Aralık’ta greve çıktı.

Grevin dördüncü gününde DİSK Genel Lideri Dilek Çerkezoğlu, dün Alikahya’da bulunan İzmit Bekaert Fabrikası’ndaki emekçilere takviye ziyaretinde bulundu. Çerkezoğlu’nu fabrikada Birleşik Metal İş Genel Lideri Adnan Serdaroğlu, DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, Birleşik Metal İş Şube Lideri Telat Çelik ile personeller karşıladı. Personellere dayanak maksadıyla fabrikaya HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, Lastik-İş Genel Lideri Alaaddin Sarı, EMEP Kocaeli Vilayet Lideri Arzu Erkan da geldi.

‘Ferman padişahınsa fabrikalar bizimdir’

Fabrika önünde birinci olarak konuşan Birleşik Metal İş Kocaeli Şube Lideri Telat Çelik, “Direnmek için buradayız. Tarih boyunca zalimler oldu. Direnenler de daima oldu. Bugün Bekaert çalışanları ‘yeni bir yol var, deva var’ dedi. ‘Ferman padişahınsa fabrikalar bizimdir’ diyenler var. Bize dayatılan düzmece enflasyona karşı, grev yasağına yaslanan patrona karşı buradayız. Ve ona anladığı lisandan yanıt vermek için buradayız” dedi. Personellere seslenen Birleşik Metal İş Genel Lideri Adnan Serdaroğlu ise şunları söyledi:

“Türkiye, karanlık bir imparatorluğa teslim edilmek isteniyor. Kuytularda birileri birtakım planlar yaparak bu ülkenin geleceğini karartmak istiyor. Demokrasimiz gün geçtikçe daha fazla yara alıyor. Yalnızca kendi alanımızda yaşadığımız antidemokratik tavırları değil bütün antidemokratik tavırları ortaya koymak ve onlara muhatap olan insanları savunmak zorundayız zira sıra bize geliyor. Bu ülkede hukuk ayaklar altına alınmış durumda. Seyahat sürecinden başlayan ve bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ortaya konulan, hukuka takla attırılan durum bizim açımızdan bugün burada anayasayı çiğneyen bir tavır olarak karşımıza çıktı. Hatırlar mısınız 20 yıl öncesini? Salya sümük ağlayanları, ‘bu sistem bize nefes aldırtmıyor’ diyenleri. Ne oldu artık? Devletin sopası elinize geçince bana yapılanın beş mislini ben vatandaşa, çalışana yapayım diye mi düşünüyorsunuz? Hırsızlar çalarken değil paylaşırken hengame ederlermiş. Bu ülkede paylaşım kavgalarını yaşadık. Pensilvanya’daki ağabeylerinden öğrendikleri tüm hukuk dışı davranışları sendikaların ve halkın iradesiyle seçilen insanların üzerinde bir kılıç üzere sallıyorlar. Sizlerin yüzünüzün daha fazla güldüğünü görüyorum. Bir gece aniden Bekaert’ın önüne geldiler. Adresi şaşırmışlar. Gece 3 buçukta geldiler, bir kağıt verdiler. Üzerinde bir kişinin imzası vardı. ‘Ey Bekaert emekçisi, ben sizin grevinizi yasaklıyorum.’ Bekaert çalışanı, 1’den büyüktür. Türkiye personel sınıfı 1’den büyüktür. Emekçi sınıfı, Anayasa’ya muhalif kim olursa olsun cumhurbaşkanı da olsa, padişah da olsa Anayasa’yı çiğneyenlerin karşısında durmuştur; duracaktır.”

DİSK Genel Lideri Çerkezoğlu ise konuşmasında şu sözleri kullandı:

“Ferman padişahınsa fabrikalar bizimdir diyerek ve grev hakkına grev yaparak sahip çıkan personel kardeşlerim, hepinizi DİSK ismine selamlıyorum. Bugün bir düğün alayındayız, şenlik meydanındayız. Burada çocuklarının geleceğine sahip çıkmak için, emeğine, ekmeğine sahip çıkmak için, en temel yasal hakkına sahip çıkmak için greve çıkan sınıf kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye tarihinin en büyük fakirleşmenin, gelir kaybının yaşandığı bir süreçteyiz. Bugün, milyonlarca personelin en temel sıkıntısının gündeminin geçim, aş, iş olduğu, konutuna ekmek götürmek olduğu bir devirdeyiz. Böylesi bir devirde personel sınıfının sermaye karşısındaki bütün müdafaalarının, bütün silahlarının elinden almaya çalışıldığı bir süreçteyiz. Bugün Türkiye’de her şey çalışanların sendikalaşmasının önünde mani. Minimum fiyat mevsimindeyiz. Salı günü üçüncü toplantıyı yapacak komite. Bütün dünyada sembolik fiyat olan taban fiyat, Türkiye’de ortalama fiyat haline geldi. Türkiye’de çalışanların yarısından fazlası, açlık hududunun altındaki minimum fiyatta çalışıyor. Bunu da sendikalaşmayı engelleyerek yapıyorlar. Grev hakkını fiilen ortadan kaldırarak yapıyorlar. En yaygın işten çıkarma sebebi sendika üyesi olmak. En temel anayasal ve yasal hakkımız olan grev hakkı fiilen ortadan kaldırılmış durumdadır. Evvelden Bakanlar Heyeti kararıydı; artık Cumhurbaşkanı kararnamesiyle, tek imzayla milyonlarca emekçinin, çoluğunun çocuğunun en temel hakkı grev hakkı ortadan kaldırılıyor. Bir ülkede grev hakkı yoksa bu yalnızca grevi engellenen emekçilerin değil bu ülkede emeği ile geçinen herkesin tehdit altında olması demektir. Gelin siz burada örgütlenin, burada esasen sendika yok, grevleri de anında yasaklıyoruz diye övünerek anlatıyorlar Bugün Bekaert personelinin ortaya koyduğu direniş, çaba yalnızca bu fabrikada arkadaşlarımızın uğraşı değil, bu ülkede emeğiyle geçinen, alnının teriyle meskenine ekmek götürmeye çalışan bütün personel sınıfının gayretidir. Grev yasağına teslim olmayan, grev hakkına sahip çıkan, tezgah başından kalkıp burada grev çadırını kuran, grev önlüğünü giyen Bekaert emekçisi kardeşlerimi bütün Türkiye çalışanı ismine selamlıyorum, kutluyorum. Bu gayret yalnızca Bekaert emekçisinin çabası değil. Ülkeyi yönetenler bir defa daha sermayeden yana tercihini ortaya koydu. Tıpkı bizi açlık sonu altında taban fiyata mahkum ettikleri üzere. Vergilerle belimizi büktükleri üzere. Ülkeyi yöneten siyasi iktidara, Cumhurbaşkanı’na sesleniyoruz. Bu yetki; işverenlerin, patronların elinde olmayan yetki Cumhurbaşkanı’nın elinde var. Bu personeller bu yetkiyi size grevleri yasaklayın diye vermedi. Taban fiyata milyonları mahkûm edin diye vermedi. Çocuklarımızın geleceğini karartın diye vermedi. Zengini daha zengini yapın, yoksulu daha yoksul yapın diye vermedi. Bugün buradan bir sefer daha bu yasaklara karşı haklarımızı sonuna kadar savunacağımız ve Bekaert çalışanı kardeşlerimizin yanında olacağımız söylemek için geldik.”

Konuşmanın akabinde Çerkezoğlu, emekçilerin grev halayına katıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir