Desteğin büyük çoğunluğu çiftçiye

Mersinli üreticiler, 2019 yılından beri artan girdi maliyetleri ve üretimin önündeki mahzurlar karşısında, Büyükşehir Belediyesi ile ayakta kalıyor. Mersin’in 13 ilçesinde hiçbir ayrım gözetmeksizin ziraî dayanaklarını sürdüren Büyükşehir; fide-fidan, küçükbaş hayvan, makine, ekipman, ilaç ve gübre üzere çeşitli üretim alanlarına yönelik dayanaklarını sürdürdü.