MHP lideri Bahçeli: Cemevleri ibadethanedir, bize düşen saygı duymak ve destekleyici tavır almaktır; bunda tereddüt edecek hiçbir şey yok

T24 Haber Merkezi

MHP Genel Lideri Devlet Bahçeli, Alevilerin temel talepleri konusunda değerli bir çıkış yaptı. Cemevlerini “ibadethane” olarak vurgulayan Bahçeli, “Şayet, Alevi kardeşlerimiz cemevini ibadethane görüyorsa, ki öyledir, bize düşen buna hürmet duymak ve peşin kararların ambargosundan kurtularak yapan ve destekleyici bir hal almaktır. Bunda çekinecek, tereddüt edecek, telaşa kapılacak hiçbir şey olamayacaktır. Kimin nerede ve nasıl ibadet edeceğinin yazılı bir kuralı, bağlayıcı bir kararı, genel geçer bir prensibi yoktur.” dedi. Bahçeli, 2009 yılındaki tekliflerini yineleyerek, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Alevi inancını da bünyesinde temsil edecek düzenlemeye gidilmesini ve cemevlerine devlet yardımı yapılması gerektiğini söyledi. 

Bahçeli küme toplantısında “Cemevi gerçeği, siyasi korkulardan uzak, cami-cemevi zıtlığına dönüştürülmeden kabul edilmeli” değerlendirmesini yaptı. Alevilerin taleplerine yönelik düzenlemelere de dayanak verdiklerini açıkladı. 

Bahçeli şu tabirleri kullandı: 

“Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimizin haklı ve legal talepleri vardır”

Bildiğiniz üzere, Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimizin haklı ve yasal talepleri vardır ve bu talepler pak bir mizaçla, kardeşliğin alicenaplığıyla; adil, eşitlikçi, insani, tarihi, kültürel, türel ve hakkaniyetli unsurlar mihverinde karşılanmalı, ortak akıl ve geniş bir uzlaşma yeri oluşturulmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak kanaatimiz daima bu istikamette olmuştur.

“Cami ne kadar bizimse cemevi de o kadar bizimdir”

Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimiz bizim canımız, can beraberimizdir. Ne başkamız ne de gayrımız vardır. Cami ne kadar bizimse cemevi de o kadar bizimdir. Saz bizim kelam bizimdir, cem bizim semah bizimdir. Hamd olsun hepimiz Müslümanız, Allah’ımız bir, Peygamberimiz bir, kıblemiz bir, kitabımız bir, imanımız bir, acımız bir, sevincimiz birdir. Mezhepçilik fitnesini yayanlar, bu çerçevede yıllarca hasımlık aşısı yapanlar bizden olmayan, bizim üzere hissetmeyen, bizim üzere inanmayan bozgunculardır. Hz.Ali diyordu ki, “gönülleriniz bir olmadıkça sayıca fazla olmanızın bir manası yoktur.” Bizim gönlümüz birdir, bu suretle niyetimiz gönüller yıkmak değil, gönül üstüne gönül yapmak, gönülleri kazanmaktır. Kerbela ortak sızımız, Hz.Ali manevi büyüğümüz, Cennet gençlerinin efendileri Hz.Hasan ile Hz.Hüseyin başta olmak üzere zulme uğrayan, kanları dökülen ehlibeytin sayın isimleri yaslı gönüllerimizin şehit abideleridir. Geçmişin karanlık dehlizlerinde geleceğin saadet ve selamet cevherini bulamayız. Geçmişteki birtakım müessif ve münferit olaylara saplanarak cephelere ayrılamayız, yarınlarımızı heba edemeyiz. Değerli olan her acıklı ve hepimizi hüzne boğan hadiselerden ders ve ibret almak, tekerrürünün önüne geçmektir.

“Cemevi gerçeği, siyasi korkulardan uzak, cami-cemevi tersliğine dönüştürülmeden kabul edilmeli”

Hep dedik, yeniden diyoruz, Alevi kardeşlerimizin hayatında tartışılmaz bir yer etmiş olan cemevi gerçeği, siyasi telaşlardan uzak, cami-cemevi tersliğine dönüştürülmeden kabul edilmelidir.

Cemevi inanç ve kültür hayatımızın vazgeçilemez bir gerçeğidir. Bu gerçeği tahrip ederek asıl manasından ve müktesebatından koparmak çok tehlikelidir. Milliyetçi Hareket Partisi’nin dayandığı asırlık Türk milliyetçiliği kanısı, hiçbir vakit ayrımcı ve uzaklaştırıcı olmamış; toplumun tamamını temel bedeller ekseninde buluşma ve kucaklaşmaya çağıran bir anlayışın temsilciliğini üslenmiştir. Bizim gönlümüzde herkese yer vardır. Bizim sevgimiz herkese yetecektir. İster Alevi, ister Sünni, ister Caferi olsun, yöresi, kökeni, anasının lisanı de ne olursa olsun, milletimizin her hoş insanını muhabbetimiz ve müşfik tutumumuz kucaklamaya kafi gelecektir. Asırlar boyunca oluşan ve olgunlaşan kaynaşma kültürümüz kardeşlik bağlarımızın garantisi, ülkemizi global bir güç yapma gayesinde takip etmemiz gereken yolun da rehberidir. Dün de söyledik, bugün de söylüyoruz:  Gelecek ay yıldızlı bayrağın altındadır. Türkiye’nin birliği, refahı ve geleceğinin teminatı al bayrak altında birleşmekten geçmektedir.

Bu milletin erdemi ve haysiyeti, kardeşlik ve kahramanlık üzerine inşa edilmiş ulusal birliğidir.  Ulusal birliğimiz yara alır, kardeşlik ruhumuz sarsılırsa, bunun geriye dönüşü mümkün değildir.

Türk milleti yapay ayrımlara, sinsi eforlara fırsat vermeyerek beraberliğini sonsuza kadar kesinlikle sürdürecektir.

Bahçeli 2008 ve 2009’daki küme konuşmalarını ve tekliflerini hatırlattı

18 Kasım 2008 tarihli Küme Konuşmamda demiştim ki:

“Büyük Türk milletini meydana getiren mükemmel beşeri varlığın bir kısmının Alevi İslam inancını benimsediği ve bu kardeşlerimizin inanç ve kültür temelli birtakım meseleleri, dertleri ve beklentileri olduğu bir gerçektir.

Bu durumun görmezden gelinemeyeceği ve bu sıkıntıların ulusal bütünlük, toplumsal müsamaha ve dayanışma ruhu ile ele alınıp tahlil yolları üzerinde güzel niyetle ortak efor gösterilmesi gerektiği açıktır.

Esasları ve gayeleri hakikat konulmuş sağlıklı bir tartışma ve kıymetlendirme ortamının kaidelerinin hazırlanması devlet ve toplumun bütün bölümlerinin ortak sorumluluğudur.

-Bu hususta başta siyaset kurumu, parlamento ve hükümet olmak üzere devletin ve toplumun tüm kurumlarına, Aleviliğin çatı kuruluşlarına, inanç başkanlarına, üniversiteler ve akademik çevrelere değerli vazifeler düşmektedir.

-Bu uğraşlarda temel maksat, Türk milletinin birliğini ve beraberliğini koruyarak toplumsal huzursuzluk alanlarının cepheleşmelere dönüşmesini önlemek ve herkesin inancına hürmet duyarak birlikte yaşama ideali etrafında kenetlenip toplumsal ıstırap ve problemleri çözmek olarak görülmelidir.

Alevilik, tıpkı öteki inanç alanlarında olduğu üzere siyasi istismar ve rant aracı olmaktan çıkarılmalı, şahsi ve kurumsal nüfuz ve iktidar alanı olarak görülme eğilimleri terk edilmelidir.

-Bu mevzuyu inancın dışında öbür mecralara çekme, ideolojik muhteva ve nitelik kazandırma ve politik bir akım haline getirerek siyasallaştırma gayretlerine prestij edilmemelidir.

-Bir inancın tabiri olan bu anlayış, aksilik alakası ve zıt kutupların çatışması denklemine hapsedilmemeli, Sünni-Alevi; Cami-Cemevi aykırılığı olarak görülmemeli ve bu noktaya indirgenmemelidir.

-Karşılıklı sevgi, hürmet ve müsamaha anlayışı hakim kılınmalı, hiçbir inanç, kültür, gelenek ve kıymeti aşağılamanın hiç kimsenin hakkı ve haddi olmadığı unutulmamalıdır.

-Toplumsal hassasiyet taşıyan mevzularda küçümseyici ve dışlayıcı tabir ve hallerden itinayla kaçınılmalıdır.

-Konunun kavramsal çerçevesi gerçek koyulmalı ve anlaşılmalı, tahlil imkanları, bütüncül bir çerçeve içinde ele alınmalıdır.”

24 Kasım 2009 tarihli Küme Konuşmamda da;  Aleviliğin öncelikle nitelikli eğitim ve nitelikli takım muhtaçlığını karşılayacak “Türkiye Alevilik Araştırmaları Merkezi”nin devlet dayanağında kurulmasını, bu merkezin genel bütçeden ayrılacak ödenekle desteklenerek idari bakımdan özerk olmasını, Alevi inanç başkanlarının akademik düzeyde eğitilmesi için İlahiyat Fakültelerinde “Tasavvuf İlimleri Bölümü” kurulmasını, Ulusal Eğitim Bakanlığınca din derslerinin müfredatına, direkt Alevi toplumunun iştirakiyle şekillenmiş gerçek, objektif ve bilimsel bilgilerin girmesini, Bu kapsamda olmak üzere Alevi İslam inancı başkanlarından, konusunda uzman ilahiyatçılardan ve akademisyenlerden oluşan “Özel İhtisas Komisyonu” kurulmasını, Kültür Bakanlığı ve ilgili kuruluşların işbirliği ile Alevi İslam inancının ve tarihi-kültürel şahsiyetlerinin envanteri ve külliyatının çıkarılmasını, varsa yabancı lisanda olanların Türkçe’ye çevrilmesini, Alevi İslam inancını da bünyesinde temsil edecek formda Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yapısal düzenlemeye gidilmesini, cemevi gerçeğinin kabul edilmesini, İnanç ve kültür hayatımızın bir ögesi olan cemevlerine devlet yardımı yapılmasını, genel bütçeden ödenek tahsis edilmesini” önermiştim.

“Cemevini ibadethane görüyorsa, ki öyledir, bize düşen buna hürmet duymak “

Milliyetçi Hareket Partisi’nin bahse günübirlik siyasetin dışında ve üstünde bir anlayışla yaklaştığını da ayrıyeten vurgulamıştım. Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimiz, cemevinin ibadethane olarak tanım ve tanımlamasının isteğindedir. Aleviliğin hem inanç boyutu hem de kültürel bir yapısı vardır. Şayet Alevi kardeşlerimiz cemevini ibadethane görüyorsa, ki öyledir, bize düşen buna hürmet duymak ve peşin kararların ambargosundan kurtularak yapan ve destekleyici bir tutum almaktır. Bunda çekinecek, tereddüt edecek, tasaya kapılacak hiçbir şey olamayacaktır. Kimin nerede ve nasıl ibadet edeceğinin yazılı bir kuralı, bağlayıcı bir kararı, genel geçer bir prensibi yoktur.

“Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimize yönelik uygunlaştırıcı ve müspet açıklamaları tümüyle destekliyoruz”

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından geçtiğimiz hafta cuma günü Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimize yönelik düzgünleştirici ve müspet açıklamaları tümüyle destekliyor, çok isabetli bulduğumuzu bilhassa belirtmek istiyorum. Ankara, Elazığ, Erzurum, Erzincan’da açılışı yapılan, Kütahya, Burdur, Denizli, Bilecik, Kayseri, Aydın ve Kırklareli’nde temeli atılan Cemevlerinin de güzel olmasını diliyorum.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın kurulacağının, cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmaların, bu kurumsal yapı altında kamu teminatı takviyesi ve kontrolüyle yürütülecek olmasının,  cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, imal, tamir, bakım masraflarının karşılanması ve imar planlarındaki yeriyle ilgili tüm problemlerin çözüleceğinin, cemevlerinde erkân hizmetlerini yürütmekten sorumlu Alevi Bektaşi inanç başkanlarından talep edenlere de bu kurumsal yapı bünyesinde takım verileceğinin şahsen Sayın Cumhurbaşkanımız marifetiyle ilan edilmesi ulusal birlik ve beraberliğimize muazzam bir katkıdır.

Bu ıslahat mahiyetli demokratik, kültürel ve inanç bazlı adımların Alevi kardeşlerimize bir lütuf değil, gecikmiş haklarının değerli bir kısmının verilmesiyle ilgili karar olduğunu söz etmek de boynumuzun borcudur. Bizim geçmişten bugüne söylediğimiz de bunlardır. Unutmayalım ki, yürekleri volkan üzere patlayanların avuçlarında çiçekler açamaz. Acılar, ahlar, berbat anılar üzerinden bir gelecek inşa edilemez. Alevi kardeşlerimizi istismar etmek için kuyruğa girenlerin, aziz dinimizi karalamak için fırsat kollayanların, mezhepçiliğin ihtilaf bakiyesini canlı tutarak ulusal bünyemizi yarmaya çalışanların ne soyu soydur, ne huyu huydur, ne de savları iffetle maluldür. Hiç elbet Allah indinde son din İslam’dır. Ve tüm Müslümanlar da kardeştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir